Kozhatayev Bakhtiyar

  • Bakhtiyar Kozhatayev (born 28 March 1992) - Kazakh rider for Astana Continental Team.